We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Ynos AB är grundat 2015 med ambitionen att verka för ett tryggare Sverige.
I en vardag med allt tuffare klimat så ställs allt högre krav på säkerhet och trygghet inom såväl, kommuner, landsting, företag, ensamarbetare, äldrevården som privat t.ex. familjen, barnen, ute i löparspåret mm.

Ynos AB är startat för att modernisera säkerheten inom alla dessa områden.
Vi vågar sticka ut hakan då vi jobbar med attraktiva produkter samt en tjänst som blivit prisad av Nobelstiftelsen.

På förekommen anledning är vi i starkt behov av att utöka vår verksamhet.
Till en början på våra regionkontor i Stockholm och i Jönköping.
Sedermera även på vårt kontor i Spanien.

Commercial presence