About Us

Startkraft övergipande mål är att med branschens högsta kvalitet snabbt stötta uppsagda arbetare i vägen mot ett nytt jobb. Vi heter Startkraft för att det är så vi arbetar. En bra omställning kräver en riktigt bra start och ett kraftfullt genomförande. Läs gärna med på www.startkraft.se

Startkraft arbetar huvudsakligen med omställningsstöd för arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Finansiering av det kollektivavtalade stödet söker företag och fack gemensam via TSL, Trygghetsfonden Svenskt näringsliv LO (www.tsl.se)

Med Startkraft ska både våra kunder, företag- och fackrepresentanter samt våra deltagare känna sig trygga i att få ett professionellt omställningsstöd. Startkraft har verksamhet över hela landet med ett 40-tal fasta kontor samt ett flertal ambulerande kontor vid behov, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Behöver du anställa? Startkraft Rekrytering hjälper dig som arbetsgivare att snabbt, enkelt och kostnadsfritt, finna rätt personal. Vi jobbar med omställning vilket innebär att vi har en kompetensbank med personer som har färsk yrkeskompetens och som oftast snabbt är tillgängliga för ny anställning. Vårt mål är detsamma som våra deltagares, att snabbt hitta vägen mot nytt jobb.

Startkaft är ett helägt dotterbolag till TRR Trygghetsrådet, www.trr.se

Business size

101-500 employees

Keywords

Commercial presence