About Us

PM-Live ritar, planerar, bygger och river tillfälliga ljudsystem i alla typer av lokaler, från små klubbar och konferenslokaler upp till arenor.

Våra tjänster omfattar bl.a:
Uppmätning av akustiska förutsättningar(RTA, RT60)
Planering och ritning av lyftpunkter och belastning
Ljudvision och virtuell mätning i CAD-miljö(få ett preliminärt besked på systemets prestation före tillgång till lokalen)
Budgetering och offert av evenemangsteknik.
Beställning och leverans av ljudsystem efter godkänd budget och offert.
Upphängning och injustering av systemet i arenan
Uppföljning och mätning enligt gällande krav och riktlinjer(SOSFS2005:6/7)
Systemtekniker närvarande under evenemangets genomförande

Keywords

Commercial presence