About Us

Vi är rekryteringsföretaget som jobbar för dig som är intresserad av nytt arbete. Vi är erfarna rekryterare som kan industri, förstår ingenjörer och har rekryterat många chefer. Vi tillsätter under ett år 39 chefer, 138 ingenjörer till olika tjänster och en mängd medarbetare till våra kunder. Våra kunders behov är olika men vi tillsätter de kompetenser och resurser som våra kunder behöver.

Företagets vagga är Västerås med omnejd, en industristad med både tillverkning och utveckling av modern teknik. Våra kunder är storföretagen som behöver en bra resursförstärkning till sin personalavdelning för att hitta rätt kompetenser och personer. Vi stödjer också mindre och medelstora företag med kompetensförsörjning där vi bidrar med vår kunskap för att värna om bra och rättvist rekryteringsarbete med en tydlig process. Målet för rekryteringarna är rätt person på rätt ställe, men vi ska nå målet genom en rekryteringsprocess som vi och våra kunder kan stå för. Är du intresserad av nytt arbete, följ oss!

Business size

1-10 employees

Commercial presence