We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Moridge® ger din företagsbil den kärlek den behöver

En företagsbil är en fantastisk möjlighet men också något som kräver underhåll för att bevara sitt värde.

Utan rätt underhåll drabbas du lätt av en brant värdeminskning och kostsamma rekonditioneringar.
Moridge® hjälper dig med underhållet och bevarandet av ditt värde.

Genom att lyfta bort ansvaret och tiden tar att underhålla din bil ger Moridge® dig en tillvaro med din bil som är i det närmaste perfekt. Du väljer själv, via My Moridge™, när du vill att vi ska komma, hur ofta, och vad vi ska tillföra din bil. Enkelt, kostnadseffektivt och i stort sett utan egen insats. Läs mer på vår produktsida.


Garanterat nöjd

Vi vill att du ska vara nöjd. Skulle du mot förmodan inte vara det, vill vi se till att du blir det. Moridge® arbetar med löpande granskning och uppföljning av varje enskild insats. Informationen använder vi för att konstant förbättra oss, våra anställda, våra produkter och underleverantörer.

För att vi verkligen ska få veta vad du tycker skickar vi efter varje uppdrag ut en förfrågan till dig om hur du upplever vår kvalitet, vårt bemötande och vårt resultat. Du väljer givetvis själv om du vill ta tillfället i akt att vara med och påverka eller inte.

Välkommen till Moridge®!

Business size

1-10 employees

Commercial presence