About Us

Micasa Fastigheter är specialiserat på bostäder i särskilda boendeformer som exempelvis äldreboenden, seniorbostäder och behandlingshem. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla situationen för människor som behöver stöd och omsorg i sitt boende.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden.

Fastighetsbeståndet består av 124 fastigheter samt 2 fastigheter som förvaltas åt Stockholms stads Fastighetskontor. Beståndet omfattar drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är ca 1 miljard kronor.

Träffa oss gärna på Facebook - vårt vardagsrum för hyresgäster och alla andra som vill hälsa på! www.facebook.com/micasafastigheter

Business size

101-500 employees

Keywords

Commercial presence