About Us

LSAB är en verktygsleverantör som erbjuder hela den trä- och metallbearbetande industrin verktygslösningar med tillhörande slipservice med marknaden s tätaste turbilslista. Vårt erbjudande för träindustrin innefattar allt från sågverket till inredningar, kök, dörrar, fönster, möbler, trappor, golv etc. För metallindustrin erbjuder vi verktyg för kapning och skärande bearbetning. Vi har specialistkunskaper inom alla områden för att hjälpa er till den bästa lösningen med det bästa ekonomiska utfallet som följd.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har 300 anställda och en årlig omsättning på 450 Mkr. Bolaget bedriver försäljning, tillverkning och service av verktyg för bearbetning av trä- och metall på marknader i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland.

LSAB ingår i Latour Industries som är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom LSAB är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg, elektriska ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar.

Business size

101-500 employees

Commercial presence