About Us

Lüning Consulting AB är ett företag som stödjer våra kunder med konsulttjänster och produkter inom området informationssäkerhet.

Inom konsultverksamheten arbetar vi med allt från kravställning till realiseringsstöd av IT-systems säkerhetsskydd. Vi stödjer även kunder med att föra in IT-systemen i verksamheten samt granskning av IT-system så att de nyttjas på ett säkert sätt.

Business size

1-10 employees

Commercial presence