About Us

Vi räddar liv med sjukvårdsutbildning!

J.S Sjukvårdsutbildning AB erbjuder specialanpassad utbildning i första hjälpen och gör Er beredda på nödsituationer.
Vi hjärtsäkrar verksamheter i hela Sverige och tar helhetsansvar med rådgivning, utbildning, produkter samt utplacering av hjärtstartare.

Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, endast 5 % överlever, flera av de som dör skulle kunna räddas om det fanns fler hjärtstartare och personer som vågar ingripa med hjärt-lungräddning. Jönköpings län ligger på 3.dje plats i registrerade hjärtstartare per 1000 invånare, 1,66 st, 0.92 i hela riket. Även när det gäller antalet hjärtsäkra zoner ligger Jönköping bra till. En hjärtsäker zon innebär att det finns rutiner och beredskap för att ingripa vid ett hjärtstopp. För att överleva ett plötsligt hjärtstopp är varje sekund viktigt och helst bör en hjärtstartare finnas på plats inom 3 tre minuter.

JS Sjukvårdsutbildning AB är ett av få utvalda företag som har rätt
att certifiera hjärtsäkra Zoner. Enda företaget med säte i Jönköpings län.
Vilket vi är väldigt stolta över.

Hjärtsäkra zoner

Vi samarbetar med Hjärt-lungfonden i kampanjen
”Hjärtsäkra Sverige”

Business size

1-10 employees

Commercial presence