About Us

Governo är ett managementkonsultbolag som har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring mot en ännu bättre offentlig sektor. Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Vi tar oss, tillsammans med våra kunder, från problem till tydliga utmaningar genom en skarp analys som sätter lösningen i fokus. Vare sig det gäller organisation, styrning, strategi, utredning & analys eller förändringsledning vill vi inspirera till en verksamhet som förverkligar. På resan ser vi dessutom till att bjuda på allt vi lär oss.

Business size

26-100 employees

Commercial presence