We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Curago är ett konsultbolag specialiserat på förändringsarbeten. Fokus ligger på att hjälpa företag att effektivisera sina verksamhetsprocesser. Våra primära arbetsområden är Projektledning, Verksamhetsförändring och IT-styrning.

Hälften av våra uppdrag gör vi hos de västsvenska storföretagen, den andra hälften hos mellanstora kunder i regionen – flertalet aktörer på den internationella marknaden. Vi ser att kombinationen av uppdragsgivare främjar både våra kunder och våra medarbetares utveckling.

Vi ser en stor potential i de flesta organisationer att arbeta effektivare, göra rätt saker och på rätt sätt, inom verksamheters processer och användandet av relevant IT-stöd. Det visar inte minst den kundundersökning vi genomfört. Den visar också att grunden för ett effektivare arbetssätt är bättre samverkan mellan verksamhet och IT.

Business size

26-100 employees

Commercial presence