About Us

Curago är ett konsultbolag specialiserat på förändringsarbeten. Fokus ligger på att hjälpa företag att effektivisera sina verksamhetsprocesser. Våra primära arbetsområden är Projektledning, Verksamhetsförändring och IT-styrning.

Hälften av våra uppdrag gör vi hos de västsvenska storföretagen, den andra hälften hos mellanstora kunder i regionen – flertalet aktörer på den internationella marknaden. Vi ser att kombinationen av uppdragsgivare främjar både våra kunder och våra medarbetares utveckling.

Vi ser en stor potential i de flesta organisationer att arbeta effektivare, göra rätt saker och på rätt sätt, inom verksamheters processer och användandet av relevant IT-stöd. Det visar inte minst den kundundersökning vi genomfört. Den visar också att grunden för ett effektivare arbetssätt är bättre samverkan mellan verksamhet och IT.

Business size

26-100 employees

Commercial presence