We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Vi är ett mindre byggkonsultföretag som tillhandahåller konsulttjänster i samband med renovering och underhåll av befintliga fastigheter. Våra kunder är fastighetsägare av flerbostadshus och bostadsrätts- föreningar.

Vår affärsidé:
Att oberoende av leverantör och entreprenör ta fram rätt åtgärd, i rätt tid, till rätt kostnad.

Business size

1-10 employees

Commercial presence