About Us

BestEl är en elleverantör med stark lokal förankring i Västra Götaland. Företaget bildades år 2000 av tre ekonomiska föreningar inom elnätsbranschen: Bjärke Energi, Vara Energi och Västra Orusts Energitjänst.

Vi levererar el från 100% förnybara energikällor till 18 000 kunder.

Till en början verkade vi främst lokalt på våra stationeringsorter då vår grundtanke är att tillsammans med våra kunder verka inom och arbeta för att bevara den lokala prägeln. Efterhand har fler och fler upptäckt fördelarna med BestEl som elleverantör. Att vi ständigt växer gör att vi hela tiden behöver hålla fokus och ha framåtanda. Idag har vi kunder från Haparanda i norr till Ystad i söder.

Läs mer på vår hemsida - www.bestel.se

Business size

26-100 employees

Keywords

Commercial presence