About Us

Annonsbokningen är specialister på mediaförsäljning. Våra säljare är välutbildade, professionella och specialiserade. Vi har stort fokus på att hitta och rekrytera de rätta medarbetarna och vi skapar en stark och vinnande kultur genom en gemensam värdegrund.

För att lyckas med vår målsättning att vara företagens mest lönsamma mediapartner tror vi att ett säljbolag förutom att sälja måste vara duktiga på att utveckla produkten och affären.
Detta gör vi genom att erbjuda de bästa säljarna och en väl fungerande organisation.

Business size

101-500 employees

Commercial presence