We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Östgöta Nation är den äldsta av 13 studentnationer i Lund. Nationerna verkar som en social samlingspunkt för Lunds studenter. Ett brett spektrum av aktiviteter erbjuds, från nattklubbsverksamhet, till matservering och kulturutskott. Vårterminen 2015 uppgick antalet inskrivna till ca 2 500, vilket gör Östgöta Nation till andra största nation i Lund.

Business size

101-500 employees

Commercial presence